STUDIO

//cat  
AE LAND és un grup multidisciplinari format per professionals d'experiència acreditada al sector del paisatgisme. El nostre equip, dirigit per la paisatgista Ana Esteve, està integrat per tècnics i creatius que pertanyen a àmbits tan diversos com el paisatgisme, l'arquitectura, l'urbanisme, l'enginyeria agrònoma, la biologia i la gestió de projectes.
La nostra tasca és el disseny, la planificació i l'execució de projectes de paisatgisme, enjardinament i urbanització. Els nostres projectes es desenvolupen dins d‘un ampli ventall d’opcions que van des de la petita terrassa urbana fins al gran parc natural. El vincle d’unió entre les diferents escales i situacions és la configuració d’una proposta global que tingui en compte tant la integració dins l’entorn natural, cultural i urbanístic, com les necessitats funcionals i estètiques dels usuaris, així com també els requeriments econòmics i constructius.

//esp
AE LAND es un grupo multidisciplinar formado por profesionales de experiencia acreditada al sector del paisajismo. Nuestro equipo, dirigido por la paisajista Ana Esteve, está integrado por técnicos y creativos que pertenecen a ámbitos tan diversos como el paisajismo, la arquitectura, el urbanismo, la ingeniería agrónoma, la biología y la gestión de proyectos.
Nuestro trabajo consiste en el diseño, la planificación i la ejecución de proyectos de paisajismo, ajardinamiento y urbanización. Nuestros proyectos se desarrollan dentro de un amplio abanico de opciones que van desde la pequeña terraza urbana hasta al gran parque natural. El vínculo de unión entre las diferentes escalas y situaciones es la configuración de una propuesta global que tenga en cuenta tanto la integración dentro del entorno natural, cultural y urbanístico, como las necesidades funcionales y estéticas de los usuarios, así como también los requerimientos económicos y constructivos.

//eng 
AE LAND is a multidisciplinary group of professionals with extensive experience in the field of landscape architecture. Our team is led by expert Ana Esteve and is made up of professionals from the creative and technical areas of landscaping, architecture, urban planning, agronomic engineering, biology and project management.
Our job consists of designing, planning and carrying out landscaping and urbanization projects. Our projects take a wide range of forms, from small urban terraces to extensive parks. The link between the different scales and situations contributes to a global vision that includes the integration of the natural, cultural and urban environments, the functional and aesthetic needs of users, and the economic and building requirements.


PEOPLE

Ana Esteve AELAND.jpg

Ana Esteve

Agricultural Engineer, Technical School of Agriculture of Barcelona, UPC
Landscape Designer, The English Gardening School, Londres
Master´s degree in Landscape Architecture, Technical School of Architecture, UPC
General Management, IESE, Barcelona
Vice President of the Fundació Natura

In 2001 founded AE LAND

 

Marcel Bilurbina AELAND.jpg

Architect, Technical School of Architecture of Barcelona, UPC
Master´s degree in Digital Arts, University Pombeu Fabra

Collaborates with AE LAND since 2006

Marcel Bilurbina

Sergi Abellan AELAND.jpg

Sergi Abellan

Agricultural Engineer, Technical School of Agriculture of Barcelona, UPC
Master´s Degree in Landscaping, Technical School of Architecture of Barcelona, UPC

Collaborates with AE LAND since 2014

Marilena Christodoulou AELAND.jpg

Architect, School of Architecture, Faculty of Engineering, AUTH, Greece
Master´s Degree in Advanced Design and Digital Architecture, Elisava, University Pombeu Fabra

Collaborates with AE LAND since 2013

Marilena Christodoulou

Stefania Sabatini AELAND.jpg

Architect, Technical School of Architecture of Bari
Master´s Degree in Interior Design, Elisava, University Pombeu Fabra

Collaborates with AE LAND since 2016

Stefania Sabatini

RobertoFranceschini AELAND.jpg

Roberto Franceschini

Architect, I.U.A.V. University Institute of Architecture of Venice
Master´s Degree in Landscape Architecture, UPC, Barcelona 

Collaborates with AE LAND since 2018

Joana Sanchez AELAND.jpg

Joana Sánchez

Department of Administration

Collaborates with AE LAND since 2012